NIEDZIELA 01.03.2020 r. 

      7:30 – za † Mariana Chachlowskiego i zmarłych rodziców

      7:30 – za † Jana Sapun gr. 1

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla członków Żywego Różańca

    11:00 – za † Mieczysława Przybycień gr. 29

    12:30 – w intencji Parafian

    12:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Antosia w 1 rocznicę urodzin

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od najbliższych sąsiadów 

 

Poniedziałek 02.03.2019 r. 

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 1

    18:00 – za † Mieczysława Przybycień gr. 30

    18:00 – za † Janinę Mazurkiewicz – od brata Jana

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 2

    18:00 – za † Andrzeja Kmiecika w 9 r. śm.

 

Wtorek 03.03.2019 r.

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 2

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od rodziny Dratwów z Okocimia

    18:00 – za † Anzelma Skowronek – od sąsiada Stacha z rodziną

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 3

    

Środa 04.03.2020 r.

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 3

    18:00 – za † Janinę Mazurkiewicz – od chrześnicy Agnieszki z rodziną

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 4

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla ks. Kazimierza Wójtowicza z okazji imienin

    

 Czwartek 05.03.2020 r.

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 4

    18:00 – o powołania kapłańskie i zakonne i świętość życia kapłańskiego

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od rodziny Wiatrów

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 5

    

Piątek 06.03.2020 r.

      7:00 – wynagradzająca 

    18:00 – wynagradzająca 

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 6

    

Sobota 07.03.2020 r.

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 6

    18:00 – o piękne życie w kapłaństwie dla o. Tomasza

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 7

    

NIEDZIELA 08.03.2020 r. 

      7:30 – za † Jana Sapun gr. 8

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla członków Domowego Kościoła

    11:00 – za † Franciszkę i Jana Pająków

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za † Krystynę z okazji imienin i Edwarda Ogorzałek