NIEDZIELA 10.12.2017 r.

      7:30 – za † Juliana Wójcika w 6 r. śm.

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla członków Domowego Kościoła

    11:00 – za † Krystynę Bombka, Zofię i Stanisława Kik – od córek i synów

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za † Katarzynę Sadkowską

 

Poniedziałek 11.12.2017 r.

    18:00 – za † Janusza Sioda – od rodziny Przyborowskich

    18:00 – za † Mariana Chachlowskiego – od firmy Ampol

    18:00 – za † Marcina Moszczaka – od Haliny i Andrzeja Korona

    18:00 – za † Anielę Fraś – od synów i wnuków

        

Wtorek 12.12.2017 r.

    18:00 – za † Katarzynę Sadkowską

    18:00 – o zdrowie, błogosł. Boże dla wszystkich, którzy otaczają Martę swoją modlitwą

    18:00 – dziękczynno-błagalna z prośba o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Tomasza i Grzegorza z okazji urodzin

    18:00 – za † Anielę Fraś – od rodziny Bałotów

    

Środa 13.12.2017 r.

    18:00 – za † Janusza Siodę – od FPH Ludwik w Zakopanem

    18:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Jacka i Wioletty z okazji urodzin

 

Czwartek 14.12.2017 r.

    18:00 – za † Katarzynę Sadkowską

    18:00 – za † Janusza Sioda – od teściowej Janiny

    18:00 – za † Karolinę i Stanisława Pyciak, Wandę i Jerzego Kotra

    18:00 – za † Anielę Fraś – od wnuczki Iwony z rodziną

        

Piątek 15.12.2017 r.

    18:00 – za † Janinę Szczecina

    18:00 – za † Mariana Chachlowskiego – od rodziny Królów

    18:00 – za † Marcina Moszczaka – od Stanisława i Małgorzaty Moszczak

    18:00 – za † Anielę Fraś – od koleżanek córki z pracy

    

Sobota 16.12.2017 r.

      7:00 – za † Paulinę Gruca

    18:00 – za † Piotra i Marię Chwaja

    18:00 – za † Mariana Chachlowskiego – od Renaty, Wiesława, Pawła Lelonka

    18:00 – za † Józefa Banach w 2 r. śm.

    

NIEDZIELA 17.12.2017 r.

      7:30 – za † Jana Koniecznego w 6 r. śm. , Kazimierza i Helenę Wiącek

      9:30 – za † Adama Lenczowskiego z okazji imienin

    11:00 – za † Juliannę Gmyrek w 1 r. śm. córki Barbary i synów Jana i Stanisława z rodzinami

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za † Jana i Annę Mika