NIEDZIELA 12.05.2019 r.

      7:30 – za † Zofię Chwaja

      7:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla rodziny Gruców

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla członków Domowego Kościoła

    11:00 – za † Zofię i Feliksa Siwek

    12:30 – w intencji Parafian

    12:30 – dziękczynna za otrzymane łaski, za dar życia Jasia, Adasia z okazji urodzin i Oli z okazji     imienin z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej

    1800 – za † Władysławę Kozioł gr. 12

 

Poniedziałek 13.05.2019 r.

      7:00 – za † Jana

    19:00 – w intencji Ofiarodawców budowy kościoła, o pokój na świecie, w intencjach Ojca św., o nawrócenie grzeszników

    19:00 – za † Franciszka Napieracz w 11 r. śm.

    19:00 – za † Władysławę Kozioł gr. 13

    19:00 – o świętość i miłość małżeńską i w rodzinie

 

Wtorek 14.05.2019 r.

      7:00 – za † Jan Kruczka

    18:00 – za † Władysławę Kozioł gr. 14

    18:00 – za † Stanisławę i Józefa

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej w udane życie dorosłe dla Weroniki z okazji 18 urodzin

    18:00 – za † Annę i Czesława Sroka

    

Środa 15.05.2019 r.

      7:00 – za † Bronisława

    18:00 – za † Zofię Kasiarz

    18:00 – za † Władysławę Kozioł gr. 15

    18:00 – dziękczynno – błagalna o zdrowe, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla synów Kazimierza, Zbigniewa i ich rodzin

    

Czwartek 16.05.2019 r.

      7:00 – za † Jana Kruczka

    18:00 – za † Władysławę Kozioł gr. 16

    18:00 – o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę matki Bożej Fatimskiej dla Lenki z okazji 1 rocznicy urodzin

    18:00 – za † Tadeusza Pilcha – od rodziny Ściborów z Opola

 

Piątek 17.05.2019 r.

      7:00 – dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Antoniego z okazji 70 urodzin

    18:00 – za † Władysławę Kozioł gr. 17

    18:00 – za † Katarzynę, Józefa Kmak oraz Paulinę Gruca

    18:00 – dziękczynno - błagalna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Emilii w 7 rocznicę urodzin

 

Sobota 18.05.2019 r.

      7:00 – za † Aleksandrę Rybka w 1 r. śm.

    18:00 – za † Zofię Malinowską

    18:00 – za † Władysławę Kozioł gr. 18

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Stanisława Kęsek z okazji 80 urodzin

 

NIEDZIELA 19.05.2019 r.

      7:30 – za † Zofię w 1 r. śm. Jerzego w 4 r. śm. Rybka

      9:30 – za † Jakuba i Annę Wawrzczyk ich córki i synów

    11:00 – w intencji dzieci I komunijnych

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za † Władysławę Kozioł gr. 19