NIEDZIELA 16.02.2020 r. 

      7:30 – za † Janusza, Jana, Grażynę Skalskich

      9:30 – za † Mieczysława Przybycień gr. 15

    11:00 – za † Władysławę Kuziel – od dyrekcji i pracowników szkoły

    12:30 – w intencji Parafian

    12:30 –    dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Janiny i Jana z okazji 50 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

    18:00 – za † Edytę Wemnek w 15 r. śm., oraz jej ojca Stanisława i zmarłych z rodziny

 

Poniedziałek 17.02.2019 r. 

      7:00 – za † Zofię Szelowską w 10 r. śm. i Stanisława Szelowskiego w 27 r. śm.

    18:00 – za † Mieczysława Przybycień gr. 16

    18:00 – za † Janinę i Alfreda Mazurkiewicz – od rodziny Mazurkiewicz

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od Sławka ze Szczepanowa

 

Wtorek 18.02.2019 r.

      7:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące

    18:00 – za † Mieczysława Przybycień gr. 17

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od koleżanek i kolegów z Zespołu Szkół nr 1

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od Tadka z rodziną

    

Środa 19.02.2020 r.

      7:00 – o zdrowie, udaną operację, błogo. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Marii Stec

    18:00 – za † Mieczysława Przybycień gr. 18

    18:00 – o nawrócenie dla męża, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej

    18:00 – za † Janinę Opiela w 2 r. śm.

 

 Czwartek 20.02.2020 r.

      7:00 – o zdrowie dla Weroniki Tobiasz

    18:00 – za † Mieczysława Przybycień gr. 19

    18:00 – za † Janinę i Alfreda Mazurkiewicz – od rodziny Szajdeckich

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od teściowej Joanny Pukal

    18:00 – o szybki powrót do zdrowia, potrzebne łaski, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Weroniki

    

Piątek 21.02.2020 r.

      7:00 – 

    18:00 – za † Mieczysława Przybycień gr. 20

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od koleżanek i kolegów z Zespołu Szkół nr 1

    18:00 – za † Stanisława Chadzińskiego

    

Sobota 22.02.2020 r.

      7:00 – za † Bronisławę Knap w 17 r. śm.

    18:00 – za † s. Eleonorę Łączną

    18:00 – za † Mieczysława Przybycień gr. 21

    18:00 – dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Rodziny Adamczyków

 

 

NIEDZIELA 23.02.2020 r. 

      7:30 – za † Aleksandrę Rybka

      9:30 – za † Mieczysława Przybycień gr. 22

    11:00 – za † Julię, Jana, Juliana Chwaja i zmarłych z rodziny

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za pośrednictwem św. o. Pio o wytrwanie w powołaniu dla o. Tomasza i potrzebne łaski dla siostry Wioletty