NIEDZIELA 22.10.2017 r.

      7:30 – za † Katarzynę Sadkowską

      9:30 – o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej i Płaszowskiej dla mieszkańców ul.

        Golikówka za Fortem

    11:00 – za † Jana i Elżbietę Blak – od rodziny Lenczowskich

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za † Stanisławę Kaleta gr. 22

 

Poniedziałek 23.10.2017 r.

    18:00 – za pośrednictwem św. o. Pio o wytrwanie w powołaniu dla o. Tomasza i potrzebne łaski

        dla siostry Wioletty

    18:00 – za † Stanisławę Kaleta gr. 23

    18:00 – za † Janinę Rojowską – od uczennicy

    18:00 – za † Mariana Chachlowskiego – od teściów

        

Wtorek 24.10.2017 r.

    18:00 – za † Stanisławę Kaleta gr. 24

    18:00 – za † Katarzynę Sadkowską

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej

        Fatimskiej dla Ewy i Tomasza z okazji 8 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

            

Środa 25.10.2017 r.

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej

        Fatimskiej dla Małgorzaty i Wiesława Rogulskich z okazji 25 rocznicy zawarcia

        sakramentu małżeństwa

    18:00 – za † Stanisławę Kaleta gr. 25

    18:00 – za † Jana, Stanisławę i Romualda Kęsek

            

Czwartek 26.10.2017 r.

    18:00 – za † Stanisławę Kaleta gr. 26

    18:00 – za † Katarzynę Sadkowską

    18:00 – za † Janinę Rojowską – od emerytów ze Szkoły Podstawowej nr 47

        

Piątek 27.10.2017 r.

    18:00 – za † Stanisławę Kaleta gr. 27

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej

        Fatimskiej dla Stanisławy i w podziękowaniu za zdrowie Garbieli z okazji urodzin

    18:00 –    dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej

        Fatimskiej dla Magdaleny i Grzegorza z okazji 5 rocznicy zawarcia sakramentu

        małżeństwa z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie

 

Sobota 28.10.2017 r.

    18:00 – za † Stanisławę Kaleta gr. 28

    18:00 – za †Zofię Budzyńską w 3 r. śm.

 

NIEDZIELA 29.10.2017 r.

      7:30 – za † Pawła Korbel, rodziców, teściów oraz Halinę i Stanisława Bosak

      9:30 – dziękczynna za macierzyńską opiekę nad rodzinami mieszkańców ul. Golikówka za

        Fortem Matki Bożej Fatimskiej i w Płaszowskim wizerunku

    11:00 – za † Katarzynę Sadkowską

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za † Stanisławę Kaleta gr. 29