NIEDZIELA 22.09.2019 r. 

      7:30 – za † Mariana Serafina gr. 21

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla księży pracujących w naszej parafii

    11:00 – za † Helenę i Stefana Romańskich

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Barbary i Dariusza z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

 

Poniedziałek 23.09.2019 r.

       7:00 – za † Mariana Serafina gr. 22

       7:00 – za † Zofię Kruczek – od rodziny Ligaszewskich

    18:00 – za pośrednictwem św. o. Pio o wytrwanie w powołaniu dla o. Tomasza i potrzebne Łaski dla s. Wioletty

    18:00 – dziękczynna dla całego personelowi medycznemu za opiekę w szpitalu, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej

            

Wtorek 24.09.2019 r.

       7:00 – za † Zofię Kruczek – od kuzynka Zygmunta z żoną

       7:00 – w intencji Panu Bogu wiadomej

    18:00 – za † Mariana Serafina gr. 23

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Haliny i Pawła z okazji 30 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa 

    1800 – za † Waldemara i Bogdana Wronę

    

Środa 25.09.2019 r.

      7:00 – za † Zofię Kruczek – od rodziny Wysowskich

    18:00 – za † Władysławę i Andrzeja Klimek oraz Franciszka Mech

    18:00 – za † Mariana Serafina gr. 24

    18:00 – za † Eugeniusza w 10 r. śm., zmarłych z rodziny Kręgulec i Rogowskich

            

Czwartek 26.09.2019 r. 

      7:00 – za † Zofię Kruczek – od kuzyna Florencjusza z rodziną

    18:00 – za † Mariana Serafina gr. 25

    18:00 – za † Mariana Adam w 6 r. śm., ojca Władysława oraz Jana i Leona Rybka

    18:00 – za † Małgorzatę Wajda – od rodziny Przyborowskich

    

Piątek 27.09.2019 r.

      7:00 – za † Zofię Kruczek – od kuzyna Florencjusza z rodziną

    18:00 – za † Katarzynę i Michała Brosławskich

    18:00 – za † Mariana Serafina gr. 26

    18:00 – za † Małgorzatę Wajda – od rodziny Górskich

    

Sobota 28.09.2019 r.

      7:00 – za † Zofię Kruczek – od sąsiadów Stanisławy i Kazimierza Gucwa

      7:00 – dziękczynna za przeżyty rok z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Jacka

 

    18:00 – za † Stanisława Firka w 31 r. śm. i zmarłych rodziców Marię i Karola

    18:00 – za † Leopolda Włodarczyka – od szwagierki i jej dzieci

    18:00 – za † Mariana Serafina gr. 27

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Stanisława z okazji 80 urodzin

    

NIEDZIELA 29.09.2019 r. 

      7:30 – za † Mariana Serafina gr. 28

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej    Fatimskiej dla Andrzeja z okazji urodzin

    11:00 – za † Otolię i Stanisława Kozak

    11:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej    Fatimskiej dla Marzeny i Marka z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za † Wiktorię i Michała Mazurek i zmarłych z rodziny