NIEDZIELA 08.03.2020 r. 

      7:30 – za † Jana Sapun gr. 8

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla członków Domowego Kościoła

    11:00 – za † Franciszkę i Jana Pająków

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za † Krystynę z okazji imienin i Edwarda Ogorzałek  

 

Poniedziałek 09.03.2019 r. 

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 8

      7:00 – za † Annę Bojda w 6 r. śm.

    18:00 – za † Janinę Mazurkiewicz – od Stanisławy Olsza z rodziną

    18;00 – za † Bogusława Bieda – od cioci Jadzi z Bielska Białej z rodziną

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 9

    

Wtorek 10.03.2019 r.

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 9

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od Pawła Pukala z rodziną z Brzeska

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 10

    18:00 – za † Stefanię Salawa

    

Środa 11.03.2020 r.

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 10

      7:00 – za † Marię Świerk

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od Jana, Anny i Krzysztofa Lekkich

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 11

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Alana z okazji 3 rocznicy urodzin

    

 Czwartek 12.03.2020 r.

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 11

    18:00 – za † Janinę Mazurkiewicz – od sąsiadów Suryjak

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od najbliższych sąsiadów

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 12

    

Piątek 13.03.2020 r.

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 12

    18:00 – za † Bogusława Bieda – od kuzyna Andrzeja z rodziną

    18:00 – za † Eleonorę Napieracz w 6 r. śm.

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 13

    

Sobota 14.03.2020 r.

      7:00 – za † s. Immaculatę gr. 13

      7:00 – za † Adama Skórę w 30 dzień po śm.

    18:00 – za † Zofię Malinowską

    18:00 – za † Jana Sapun gr. 14

    

NIEDZIELA 15.03.2020 r. 

      7:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę MB Fatimskiej dla Karola z okazji 11 rocznicy urodzin

      7:30 – za † Jana Sapun gr. 15

      9:30 – za † Józefa Kuc w 15 r. śm.

    11:00 – za † Anielę Talik

    12:30 – w intencji Parafian

    18:00 – za † Józefa Olszańskiego w 2 r. śm. – od żony z rodziną