ks. Sławomir Kuśmierz SCJ - wikariusz


    Urodził się 12 lipca 1985 r. w Lublinie. Choć mieszkał na terenie parafii prowadzonej przez księży diecezjalnych to od samego początku związany był z parafią pw. Dobrego Pasterza prowadzoną przez Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie). Zaraz po pierwszej komunii dołączył do liturgicznej służby ołtarza. Był ministrantem, a później lektor przez 13 lat. Po skończeniu technikum samochodowego udał się na studia na kierunek "Nauki o rodzinie" znajdującym się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończył tylko trzy semestry, bo zdecydował się odpowiedzieć na Jezusowe wezwanie: "Pójdź za mną".

    Wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów w marcu 2007r. zaczynając formację w postulacie w  Pliszczynie k. Lublina. Natomiast od wrześniu tegoż roku rozpoczął roczny nowicjat w Stopnicy k. Buska Zdroju. Gdzie po rocznej formacji 20 wrześnie 2008r. złożył pierwsze śluby zakonne i przyjął sutannę oraz kordon, jako znak przynależności do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Kolejnym etapem formacji były 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne, które odbył w Stadnikach znajdujących się w odległości ok. 30 km od Krakowa. W czasie ich trwania złożył śluby wieczyste 8 grudnia 2012r. i przyjął święcenia diakonatu 18 maja 2013r. Rok później ukończył studia broniąc pracę magisterską i zdając egzamin ex universa theologia. Kulminacyjnym wydarzeniem były święcenia kapłańskie, które przyjął w dniu 17 maja 2014r. w Stadnikach.

    Od 1 lipca 2014r., jako neoprezbiter został skierowany przez księdza prowincjała do posługi duszpasterskiej do Bełchatowa. W parafii pw. N.M.P. Matki Kościoła i św. Barbary posługiwał jako wikariusz przez okres 4 lat. Następnie z dniem 1 lipca 2018r. decyzją przełożonych został ustanowiony wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie - Płaszowie.