Sylwetka wikariusza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej.


Urodzony 1 maja 1987 roku w Kętach. Mieszkał w Bulowicach w parafii pw. św. Wojciecha (diecezja bielsko – żywiecka). Od III klasy podstawowej był ministrantem i lektorem w swojej parafii rodzinnej oraz należał do miejscowej orkiestry dętej gdzie grał na instrumentach perkusyjnych. 

Księży Sercanów poznał poprzez misjonarzy krajowych głoszących misje święte oraz przez udział w rekolekcjach organizowanych w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Po ukończeniu szkoły średniej w Kętach 4.09.2016 r. wstąpił do postulatu Zgromadzenia Księży Sercanów. Pierwszą profesję zakonną złożył w Stopnicy dnia 20.09.2008 r. 

Po sześcioletniej formacji seminaryjnej przyjął święcenia kapłańskie w Stadnikach 17.05.2014 r. 

Od 1 lipca 2014 r. został skierowany jako wikariusz do parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Sosnowcu. 

Od 1 lipca 2017 r. pełni obowiązki wikariusza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie-Płaszowie. 

Interesuje się muzyką klasyczną, muzyką kościelną i organową oraz śpiewem.