Czym jest Duchowa Adopcja?
Pełna poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Jakie płyną korzyści z podejmowania Duchowej Adopcji?
Podejmowanie Duchowej Adopcji ma odwodzić od zamiaru popełnienia aborcji lub niszczących ludzkie zarodki praktyk "in vitro". Podejmowanie tej posługi ma służyć kształtowaniu postaw pro rodzinnych. Osobom, które popełniły grzech aborcji, czy "in vitro", lub w jakiś sposób w niej uczestniczyły.
Duchowa Adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa i solidarności, a nie zakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu.

Uroczystej adopcji dziecka poczętego można dokonać w naszej parafii w najbliższą środę 25 marca, kiedy będziemy przeżywać uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten jest także przeżywany jako Dzień Świętości Życia. Modlimy się o świętość życia dla każdego dziecka poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Trwa 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej. Deklaracje Dzieła Duchowej Adopcji są wyłożone na stoliku z prasą. Wypełnione deklaracje przed Mszą św. można złożyć do koszyczka. Uroczyście złożymy je w darach ołtarza podczas Mszy św. o godzinie 18.00. W czasie jej trwania osoby chętne podejmą Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji obrony życia.
Jak przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego?

za: http://www.duchowa-adopcja.pl/