W poniedziałek, 3 czerwca 2019 r., w czasie Mszy św. o godz. 18.00, członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej złożyli ślubowanie, że będą:

 • rozwijać wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego i miłość do bliźnich

 • zawsze mówić prawdę kapłanom i wszystkim członkom naszej wspólnoty parafialnej

 • dokładać wszelkich starań, by prowadzić harmonijną współpracę, płynącą z troski o dobro wspólne

 • współpracować w duchu kultury chrześcijańskiej, w atmosferze szczerości i odpowiedzialności

 • modlić się codziennie za kapłanów i wszystkich parafian, szczególnie za osoby chore, nieszczęśliwe, za dzieci i młodzież oraz o nowe powołania do służby ołtarza, do zakonów i do małżeństwa.

Na zakończenie ślubowania ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ modlił się następującymi słowami:

 
Boże, który prowadzisz Swój Kościół po drogach czasu, umocnij nasze pragnienie ofiarnej służby braciom i spraw, byśmy we wszystkich naszych działaniach cieszyli się wzrostem Twej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego.

Członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej:

 1. ks. Proboszcz Florian Gruca SCJ - przewodniczący

 2. ks. Sławomir Kuśmierz SCJ

 3. ks. Wojciech Bochenek SCJ

 4. Cagara Grzegorz

 5. Caputa Anna - sekretarz

 6. Chojnacki Roman

 7. Dorożko Marcin

 8. Firek Karol

 9. Latuszek  Jerzy

 10. Maślanka Maria

 11. Olczak Jadwiga

 12. Smajda Dorota

 13. Smołka Maciej - wiceprzewodniczący

 14. Szydłowska Anna

 15. Trębska Dagmara

 

Członkom Duszpasterskiej Rady Parafialnej gratulujemy wyboru i życzymy światła Ducha Świętego.