Przekazujemy kilka ważnych informacji dotyczących pogrzebów na cmentarzach komunalnych znajdujących się na terenie Krakowa.

1. Pogrzeby na cmentarzach: Batowice, Grębałów, Podgórze odbywają się tylko od bramy cmentarnej, bez Mszy świętej.

2. Pogrzeby na Cmentarzu Rakowickim odprawiamy z Mszą święta. Ważne, aby rodzinie, która żegna bliską osobę zmarłą powiedzieć, że liczba osób w kaplicy nie może być większa niż 20, a to z uwagi na wielkość kaplicy.

3. Kapłani, którzy będą odprawiać pogrzeby na cmentarzu Grębałów powinni zabrać ze sobą kapę ze stułą, komżę, podręcznik do odprawiania pogrzebów, wodę święconą. Na tym cmentarzu kościelny nie uczestniczy w pogrzebie.

4. Jeśli chodzi o pogrzeby na cmentarzach parafialnych, leżących na terenie Krakowa, kapłani powinni dowiedzieć się o możliwościach odprawiania Mszy oraz spytać czy trzeba zabierać szaty liturgiczne, jeśli pogrzeb będzie od bramy cmentarnej.

Apel Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie do mieszkańców Krakowa

Szanowni Państwo.

         Śmierć osoby bliskiej należy do tego rodzaju nieodwracalnych zdarzeń, których nie planujemy, przychodzą czasem zupełnie niespodziewanie stanowiąc ogromny cios dla bliskich, którzy niezależnie od emocji, które w takich sytuacjach naturalnie towarzyszą i w obliczu innych zagrożeń muszą i są zobowiązani do zorganizowania pogrzebu. Jako instytucja miejska powołana do sprawowania nadzoru nad cmentarzami komunalnymi w Krakowie zdajemy sobie sprawę, że w naszej kulturze istnieje utrwalona tradycja pożegnania zmarłego. Ceremoniały związane z ostatnim pożegnaniem zmarłego bardzo często gromadzą rzesze osób (rodzina, sąsiedzi, znajomi, współpracownicy). Z pewnością jest to wyraz szacunku wobec osoby, która odeszła. Niestety uczestnictwo w pogrzebie, choć niewątpliwie jest wyrazem oddawania kultu zmarłemu (bez względu czy odbywa się w Kaplicy czy też Sali Pożegnań) wiąże się także z potencjalnym ryzykiem związanym z panującym obecnie zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusa SARS-Cov-2. Dodatkowo trauma związana ze śmiercią osoby bliskiej może spowodować, że zasady i wytyczne służb sanitarnych staną się mało istotne i odejdą na plan dalszy w obliczu osobistej tragedii bliskich zmarłego. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o ograniczenie uczestnictwa w obrządku pogrzebowym, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych, a także o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.


                                                                                            Do wiadomości podał:
                                                                                            ks. Ireneusz Okarmus