NIEDZIELA 28.07.2019 r.

      7:30 – za † Władysława, Apolonię i zmarłych z rodziny Prochowskich

      9:30 – dziękczynno – błagalna, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Barbary i Eugeniusza z okazji 34 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa 

    11:00 – za Parafian

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej    Fatimskiej dla Marzeny i Marka z okazji 25 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

 

Poniedziałek 29.07.2019 r.

      7:00 – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej    Fatimskiej dla Urszuli i Leszka z okazji 36 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa

    18:00 – za † Anielę, Władysława, Gustawa, Jana i Mieczysława

        

Wtorek 30.07.2019 r.

      7:00 – za † Józefa

    18:00 – za † Marię i Karola Firek w rocznicę śm.

    

Środa 31.07.2019 r.

      7:00 – za † Michała Gurgula i zmarłych z rodziny

    18:00 – za † Tadeusza Nowak w 10 r. śm.

        

Czwartek 01.08.2019 r.

      7:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące

    18:00 – o powołania kapłańskie i zakonne

 

Piątek 02.08.2019 r.

      7:00 – wynagradzająca

    18:00 – wynagradzająca 

    

Sobota 03.08.2019 r.

      7:00 – za † Michała Wróbla

    18:00 – o piękne życie w kapłaństwie dla o. Tomasza

    

NIEDZIELA 04.08.2019 r. 

      7:30 – za † Barbarę Chwaja

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla członków Róż Różańcowych

    11:00 – za Parafian

    18:00 – za † Mariana Kruczek w 16 r. śm., żonę Zofię, syna Wiesława i zmarłych z rodziny Kruczek