NIEDZIELA 04.08.2019 r. 

      7:30 – za † Barbarę Chwaja

      9:30 – dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla członków Róż Różańcowych

    11:00 – za Parafian

    18:00 – za † Mariana Kruczek w 16 r. śm., żonę Zofię, syna Wiesława i zmarłych z rodziny Kruczek

 

Poniedziałek 05.08.2019 r.

      7:00 – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Piotra z okazji 30 urodzin

    18:00 – za † Włodzimierza Szopa o radość nieba

        

Wtorek 06.08.2019 r.

      7:00 – o świętość i miłość małżeńską i rodzicielską

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Karoliny z okazji urodzin

 

Środa 07.08.2019 r.

      7:00 – za † Stanisława Fetko w 4 r. śm.

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej w życiu zakonnym i kapłańskim dla o. Tomasza z okazji 40 rocznicy urodzin

    18:00 – dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Marii

        

Czwartek 08.08.2019 r.

      7:00 – dziękczynno-błagalna w intencji Marty z okazji 18 urodzin, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej i dary Ducha św. na dalsze życie

    18:00 – za † Mariana Sałaja – od działkowców

    18:00 – o powrót do zdrowia dla Danuty, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo

 

Piątek 09.08.2019 r.

      7:00 – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej Yany i Łukasza

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Filipa z okazji 12 urodzin

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla Bartosza z okazji 4 urodzin

 

Sobota 10.08.2019 r.

      7:00 – za † Lucjana Marcińskiego

    18:00 – za † Tadeusza Siekierskiego i zmarłych z rodziny

    

NIEDZIELA 11.08.2019 r. 

      7:30 – za † Marię Kowalczyk

      9:30 – za † Wincentego Kotyzę i Ryszarda Kura

    11:00 – za Parafian

    18:00 – dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej Fatimskiej dla syna Seweryna i całej rodziny