PODZIEL SIĘ ŻYCIEM-ODDAJ KREW

PARAFIA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

WRAZ Z REGIONALNYM CENTRUM KRWIODAWSTWA W KRAKOWIE

ZAPRASZA NA

 

AKCJĘ HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI 28 MAJA (NIEDZIELA) 

W GODZINACH 9.00 - 14.00 W SALKACH PARAFIALNYCH 

PRZY KOŚCIELE MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ

KRAKÓW UL. MAŁY PŁASZÓW 11

PODCZAS AKCJI BĘDZIE PROWADZONA REJESTRACJA NIESPOKREWNIONYCH DAWCÓW SZPIKU

 

Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi.

Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie jeden dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL:

- dowód osobisty, legitymację studencką,
- paszport, prawo jazdy,
- dawca wielokrotny - również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go. Kandydat na dawcę nie może być po spożyciu alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi.

Oddawanie krwi jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym dla Dawcy z uwagi na stosowanie w trakcie pobierania krwi wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. O wszelkich wątpliwościach dotyczących swojego zdrowia należy powiadomić lekarza kwalifikującego do oddania krwi, a także oddać mu osobiście wypełniony Kwestionariusz dla Krwiodawcy zawierający pytania o przeszłość chorobową oraz prowadzony tryb życia kwalifikowanego kandydata. 

Osoby wykonujące takie zawody jak: pilot, maszynista, kierowca autobusu, operator dźwigu, oraz pracujące na wysokości, uprawiające wspinaczkę, głębokie nurkowanie mogą powrócić do tych zajęć nie wcześniej niż 12 godz. po oddaniu krwi.

 

A po oddaniu krwi:

  • posiłek regeneracyjny
  • zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi
  • legitymację Honorowego Dawcy Krwi
  • bezpłatne wyniki badań:
  • grupy krwi ( na życzenie Dawcy wynik w postaci karty identyfikacyjnej grupy krwi )
  • morfologii
  • na obecność markerów chorób zakaźnych przenoszonych drogą krwi, w tym wirusowego zapalenia wątroby B i C, wirusa HIV i kiły.

Kto nie może oddać krwi?

1) Nie mogą oddawać krwi osoby, które chorowały na wirusowe zapalenie wątroby (tzw. żółtaczkę zakaźną), nosiciele wirusa HIV oraz chorzy na AIDS. Krwi nie pobiera się od narkomanów, od osób mających kontakty seksualne z wieloma partnerami lub partnerkami, szczególnie znanymi od niedawna. 

2) Dawcami krwi nie powinni być osoby z aktywną lub przebytą poważną chorobą układu krążenia, układu nerwowego, układu pokarmowego, układu oddechowego, nerek, skóry (np. łuszczyca), układu immunologicznego, układu endokrynnego (np. cukrzyca, choroby tarczycy), tkanki łącznej. 

3) Dyskwalifikacją stałą objęci są kandydaci z chorobami krwi i układu krwiotwórczego, skłonnością do patologicznych krwawień, z nawracającymi omdleniami i napadami drgawkowymi, chorobami nowotworowymi, chorobami tropikalnymi, chorobami psychicznymi, chorobą alkoholową. 

4) Nie kwalifikują się na krwiodawców osoby leczone ludzkim hormonem wzrostu, po przeszczepie rogówki, posiadające w rodzinie chorego na chorobę Creutzfeldta-Jakoba oraz przebywające powyżej pół roku w latach 01.01.1980 - 31.12.1996 w Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii. 

5) Dyskwalifikacją czasową obejmuję się między innymi osoby, które miały kontakt z zakaźnie chorym lub przebyły ostrą chorobę zakaźną, po szczepieniach ochronnych, w ciąży, po porodzie, w trakcie miesiączki, po leczeniu stomatologicznym. 

6) Nie można oddawać krwi w ciągu 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym, po przetoczeniu krwi, po wykonaniu tatuażu, przekłuciu różnych części ciała, akupunkturze, depilacji kosmetycznej, zabiegach diagnostycznych (np. gastroskopii), po pobycie w krajach Afryki Środkowej, Zachodniej i Tajlandii oraz na terenach endemicznego występowania malarii lub innych chorób tropikalnych, a także po pobycie w zakładzie karnym. Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a kiłą, HIV, żółtaczką zakaźną B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio, nie zostanie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momentem zakażenia i chwilą, gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo. 

Rejestracja niespokrewnionych dawców szpiku

Rekrutacja nowych dawców szpiku przebiega w następujący sposób: zgłaszająca się osoba wypełnia Ankietę Stanu Zdrowia Dawcy Szpiku oraz Kartę Zgłoszeniową Honorowego Dawcy Szpiku. Następnie oddaje próbki krwi (ok.10ml z żyły) w celu wykonania wstępnych badań antygenów HLA. Do badań można być po małym, nietłustym posiłku. Należy mieć przy sobie dowód osobisty. Wymagane warunki: wiek 18-50 lat, dobry stan zdrowia. Wymagana jest również odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji: świadomy dawca – na takim nam najbardziej zależy – z jednej strony pragnie pomóc osobom chorym, ale z drugiej strony sam rezygnuje z przystąpienia do Rejestru, jeżeli ewentualne oddanie szpiku wiązałoby się ze zwiększonym ryzykiem dla zdrowia przyszłego biorcy lub samego dawcy. Rekrutacja trwa ok.30 min. W bazie danych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – Kielce gromadzimy dane immunogenetyczne dawców czyli wyniki badania antygenów HLA (wykonane z próbki krwi), które są anonimowo udostępniane ośrodkom poszukującym dawcę szpiku zgodnego w antygenach HLA dla konkretnego pacjenta. Nie gromadzimy szpiku, który jest pobierany po dobraniu dawcy. Gromadzimy natomiast – oprócz wyników badań, dane osobowe i adresowe dawców, które służą do kontaktu z dawcą. Tylko niewielka część dawców zgłoszonych do Rejestru zostanie poproszona o oddanie szpiku dla chorego (konkretnie - Krwiotwórczych Komórek Macierzystych, które występują zarówno w szpiku kostnym jak i w krwi obwodowej), bowiem szansa na zgodność w antygenach HLA dwóch niespokrewnionych osób jest bardzo niska, wynosi nawet – jak 1:5000 - w przypadku rzadko występujących antygenów. Dlatego dążymy do zgromadzenia jak największej bazy potencjalnych dawców szpiku, aby zwiększyć szansę znalezienia zdrowych osób, zgodnych w antygenach HLA z osobami chorymi. Ewentualne oddanie szpiku jest honorowe, czyli bezpłatne. Pobranie szpiku do transplantacji wykonywane jest od dobranych dawców po ich ostatecznej kwalifikacji lekarskiej, wykluczającej możliwość powikłania zdrowotnego, zarówno u osoby oddającej szpik jak i u biorcy. Najczęściej stosowana metoda pobrania Krwiotwórczych Komórek Macierzystych polega na użyciu separatora komórkowego w warunkach ambulatoryjnych, który z jednej żyły dawcy pobiera krew małymi porcjami, oddziela komórki macierzyste i zwraca pozostałą krew do drugiej żyły dawcy. W tym zabiegu pobiera się ostatecznie ok.200 ml preparatu komórek macierzystych. Zabieg trwa ok. 4 godz. Pobranie KKM poprzedzone jest podaniem dawcy drogą domięśniową czynnika mobilizującego komórki macierzyste do „przejścia” ze szpiku do krwi obwodowej. W szczególnych przypadkach dawca może zostać poproszony o oddanie szpiku poprzez nakłucie kości miednicy. Ten zabieg wykonuje się w warunkach szpitalnych, w znieczuleniu ogólnym. Regeneracja zdrowego ustroju po oddaniu krwiotwórczych komórek macierzystych trwa od 2 do 4 tygodni. Zdarza się , że dany dawca oddał szpik lub KKM więcej niż jeden raz w życiu - bez ujemnych konsekwencji dla własnego zdrowia.

Pamiętajmy! Im więcej nas będzie tym większa szansa na drugie życie dla chorych oczekujących na przeszczep szpiku kostnego.

Organizatorzy