Ks. Eugeniusz Kowalski urodził się 30 grudnia 1961 r. w Lublinie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej i Liceum Ekonomicznego pracował w różnych sektorach gospodarki, odbył zasadniczą służbę wojskową w czasie „wojny Jaruzelskiej”. W lipcu 1985 r. rozpoczął postulat i nowicjat w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stopnicy. Pierwsze śluby zakonne miały miejsce 27 września 1986 r., a później 6 – letnie studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1992 r. Po święceniach kapłańskich pracował jako katecheta i wikariusz w Ostrowcu Św. (Denków) 1992 -1994; Sosnowcu 1994 – 1999; Bełchatowie 1999 – 2002; od 2002 do 2008 był proboszczem w Pliszczynie k / Lublina, po czym został skierowany do Węglówki w roli przełożonego Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowego i wikariusza w parafii. Od 1 lipca 2013 mianowany kapelanem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 oraz jako duszpasterz w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie.

I Profesja zakonna:
27 września 1986 r.

Święcenia kapłańskie:
16 maja 1992 r.

Imieniny:
30 grudnia