ks. Wojciech Bochenek SCJ

         Urodził się 3 lipca 1991 roku w Krynicy-Zdrój. Wychował się w parafii Najświętszego Serca Jezusa we Florynce, gdzie posługują Księża Sercanie. Należał do liturgicznej służby ołtarza i orkiestry dętej, gdzie grał na saksofonie. Po ukończeniu szkoły podstawowej przeprowadził się do Mystkowa, gdzie również rozwijał swój talent muzyczny. Po zdaniu egzaminu maturalnego w I liceum ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu wyjechał do Krakowa. Tu studiował inżynierie środowiska na Akademii Górniczo - Hutniczej. Jednak po pierwszym roku studiów zrezygnował i wstąpił do zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa.

         We wrześniu 2011 roku rozpoczął formację w Zgromadzeniu Księży Sercanów w postulacie w  Pliszczynie k. Lublina. Po roku czasu zaczął nowicjat w Stopnicy k. Buska Zdroju. Dnia 21 września 2013r. złożył pierwsze śluby zakonne i przyjął sutannę oraz kordon, jako znak przynależności do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Kolejnym etapem formacji były 6-letnie studia filozoficzno-teologiczne, które odbył w Stadnikach, gdzie znajduje się Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów. To tam złożył śluby wieczyste w dniu 8 grudnia 2017 roku, by 12 maja 2018 roku przyjąć święcenia diakonatu. Rok później ukończył studia broniąc pracę magisterską zatytułowaną „Kościół w Korei z perspektywy wizyty duszpasterskiej papieża Franciszka” i zdał egzamin ex universa theologia. Kulminacyjnym wydarzeniem były święcenia kapłańskie, które przyjął w dniu 11 maja 2019 roku w Stadnikach udzielonych mu przez księdza biskupa Edwarda Janiaka.

        Od 1 lipca 2019 roku został skierowany przez księdza prowincjała do posługi duszpasterskiej w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Krakowie - Płaszowie.

I Profesja zakonna:
21 września 2013 r.

Święcenia kapłańskie:
11 maja 2019 r.

Imieniny:
23 kwietnia