ks. Florian Gruca SCJ

Ks. Zdzisław Płuska pochodzi z parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bełchatowie. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej, potem w Radomsku do technikum elektrycznego. Po maturze, w 1986 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Sercanów, w którym
24 września 1987 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1994 r. i pracował dwa lata jako wikariusz i katecheta w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie. Następnie przez 12 lat był pracownikiem sekretariatu kontaktów z dobroczyńcami w stadnickim seminarium i pełnił funkcję kapelana Hufca Podkrakowskiego ZHP. W tym czasie do 2009 r. prowadził stronę internetową Polskiej Prowincji Księży Sercanów. W 2008 r. został wikariuszem parafii św. Stanisława BM w Ostrowcu Świętokrzyskim Denkowie. Po roku zamieszkał w rektoracie sercanów w Glisnem będąc w grupie rekolekcyjno-misyjnej. Mieszkając w Warszawie w domu prowincjalnym przez trzy lata pełnił funkcję wicedyrektora. 

We wrześniu 2016 r.  został wybrany dyrektorem grupy rekolekcyjnej i zamieszkał w Sosnowcu pełniąc jednocześnie posługę pomocy duszpasterskiej.

Od 2017 roku mieszka we wspólnocie przy parafii MB Fatimskiej w Krakowie. 16 grudnia 2018 r. po przeprowadzonej konsultacji został mianowany przez Prowincjała Księży Sercanów na kolejną trzyletnią kadencję.

I Profesja zakonna:
24 września 1987 r.

Święcenia kapłańskie:
14 maja 1994 r.

Imieniny:
28 listopada