Wigilia Paschalna rozpoczęła się o godz. 20.00 pod przewodnictwem ks. Proboszcza. Wierni zgromadzili się w przedsionku Kościoła, by uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia ognia i zapaleniu paschału. Po zapaleniu świec przyniesionych przez wiernych i oświetleniu kościoła zostało uroczyście odśpiewane orędzie wielkanocne „Exsultet”.
         W liturgii Słowa Bożego Kościół proponuje nam obfitszy zestaw czytań. Słuchając ich rozważamy wielkie dzieła, jakie Pan Bóg dokonał od początku świata dla człowieka i pragniemy poprzez ufną odpowiedź dać wyraz naszej wiary w słowa i obietnice Boże.
         Następnie została poświęcona woda chrzcielna i odnowione przyrzeczenia chrztu świętego.
        Ostatnią częścią dzisiejszej liturgii była Eucharystii, która jest szczytem całego Triduum Paschalnego.