ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

KOLĘDA 2019/2020

Z nieprzewidzianych okoliczności plan kolędy może ulec zmianie. 

Proszę na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej.

Kolęda w dni powszednie i niedziele rozpoczyna się od godz. 16.00, w soboty od godz. 10.00.

 

W piątek, 27 grudnia, rozpoczniemy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Kapłan raz w roku składa wizytę w każdej katolickiej rodzinie. Jej celem jest błogosławienie naszych mieszkań, wspólna modlitwa i bliższe rozeznanie stanu duszpasterskiego parafii. Przyjęcie kapłana we własnym domu ma wartość religijnego świadectwa. Zadbajmy zatem, aby wspólne spotkania kolędowe zachowały rodzinny i ewangeliczny wymiar. Domownicy powinni oczekiwać duszpasterza, który przybywa w imieniu Chrystusa. Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, na nim: świece, krzyż, pismo św., wodę święconą i kropidło, zeszyty do religii dzieci i młodzieży oraz indeksy młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Dokładny plan wizyty na ten tydzień jest wywieszony w gablotach, podany na stronie internetowej parafii i przedstawia się następująco:

 

27 grudnia 2019 – piątek

ul. Iłowa, Żeńców (od końca)        

ul. Żeńców (od początku)            

ul. Żołnierska, Źródlana (od początku)    

ul. Źródlana (od końca)            

ul. Kozia, Gliniana (domki jednorodzinne)

 

28 grudnia 2019 – sobota

ul. Batki, Kacza (od końca)            

ul. Kacza (od początku)        

ul. Węglarska, Siemienowicza (domki jednorodzinne), Grochowa 

(od początku do 17)            

ul. Grochowa (od końca)            

ul. Motyla             

 

29 grudnia 2019 – niedziela

ul. Łanowa (od początku do nr. 27)    

ul. Łanowa (od końca)             

ul. Łanowa (od nr. 28 do końca)

ul. Łanowa 43C

 

30 grudnia 2019 – poniedziałek

ul. Goszczyńskiego (od początku do 28)    

ul. Goszczyńskiego (od końca do 29)

ul. Goszczyńskiego 5

ul. Goszczyńskiego 5A

ul. Goszczyńskiego     5B

                

2 stycznia 2020 – czwartek

ul. Siemienowicza 7 i 9

ul. Gliniana 7                

ul. Gliniana 9                

ul. Gliniana 11                

ul. Gliniana 13 i 16                

 

3 stycznia 2020 – piątek

ul. Gliniana 15 (kl. 1-2)        

ul. Gliniana 15 (kl. 3-5)        

ul. Gliniana 17                

ul. Kozia 7                    

ul. Kozia 9                    

 

4 stycznia 2020 – sobota

ul. Kozia 11                    

ul. Lipska 4 (kl. A, B)

ul. Lipska 4 (kl. C, D)

ul. Lipska 6 (kl. E, F)

ul. Lipska 6 (kl. G), ul. Lipska 22        

 

5 stycznia 2020 – niedziela

ul. Mały Płaszów 1                

ul. Mały Płaszów 3 (kl. 1-3)        

ul. Mały Płaszów 3 (kl. 4-6)        

ul. Mały Płaszów 4                

 

7 stycznia 2020 – wtorek 

ul. Mały Płaszów 6                                

ul. Mały Płaszów 8

ul. Mały Płaszów 7, 10, 12, 16         

ul. Mały Płaszów 9 (kl. 1, 2)            

ul. Mały Płaszów 9 (kl. 3, 4)    

 

8 stycznia 2020 – środa

ul. Mały Płaszów 14

ul. Lipska 51 (kl. 1, 2)            

ul. Lipska 51 (kl. 3, 4)            

ul. Lipska 51 (kl. 6, 7)            

ul. Lipska 51 (kl. 5, 8, 9)

 

9 stycznia 2020 – czwartek 

ul. Lipska 49    

ul. Lipska 53 (kl. 1-3)            

ul. Lipska 53 (kl. 4, 5)

ul. Lipska 55 (kl. 1, 2)            

ul. Lipska 55 (kl. 3, 4)

 

10 stycznia 2020 – piątek 

ul. Lipska 57 (kl. 1-3)            

ul. Lipska 57 (kl. 4-6)            

ul. Lipska 57 (kl. 7), Lipska 59 (kl. 1-3)    

ul. Lipska 59 (kl. 4-7)

ul. Lipska 63    

 

11 stycznia 2020 – sobota 

ul. Lipska 65

ul. Golikówka (od Fortu)            

ul. Golikówka (od końca)            

ul. Surzyckiego, Golikówka (od początku)    

ul. Golikówka (od nr. 43 do początku)

 

12 stycznia 2020 – niedziela

ul. Lipska 61 (kl. 1-4)            

ul. Lipska 61 (kl. 5-8)            

ul. Myśliwska 70 (kl. 1-3)            

ul. Myśliwska 70 (kl. 4-6)    

 

13 stycznia 2020 – poniedziałek 

ul. Myśliwska 72 (kl. 1-3)            

ul. Myśliwska 72 (kl. 4-7)            

ul. Myśliwska 74 (kl. 1-3)            

ul. Myśliwska 74 (kl. 4-7)    

ul. Myśliwska 76

 

14 stycznia 2020 – wtorek

ul. Myśliwska 78                

ul. Myśliwska 57

ul. Myśliwska 59 (kl. A)

ul. Myśliwska 59 (kl. B, C)

ul. Myśliwska 61 (kl. A, B)            

 

15 stycznia 2020 – środa

ul. Myśliwska 61 (kl. C, E)            

ul. Myśliwska 61 (kl. D)    

ul. Myśliwska 63 (kl. A, B)            

ul. Myśliwska 63 (kl. C, E)            

ul. Myśliwska 63 (kl. D)    

 

16 stycznia 2020 – czwartek

ul. Myśliwska 66 (mieszkania 1-54)

ul. Myśliwska 66 (mieszkania 55-102)

ul. Myśliwska 66 (mieszkania 103-149)

ul. Przewóz (domki jednorodzinne od nr. 34), Przewóz 36 (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 36A (kl. 1, 2)

 

17 stycznia 2020 – piątek

ul. Przewóz 36A (kl. 3), Przewóz 36B (kl. 4)

ul. Przewóz 36B (kl. 5) 

ul. Przewóz 36B (kl. 6)

ul. Przewóz 36B (kl. 7, 8)

ul. Przewóz 38 (kl. 1, 2)

 

18 stycznia 2020 – sobota

ul. Przewóz 38 (kl. 3, 4)

ul. Przewóz 38 (kl. 5, 6)

ul. Przewóz 40A (kl. 1-3)

ul. Przewóz 40 (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 40 (kl. 3, 4)

                

19 stycznia 2020 – niedziela

ul. Przewóz 40B (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 40B (kl. 3, 4)

ul. Przewóz 40C (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 40D (kl. 1, 2)

 

20 stycznia 2020 – poniedziałek

ul. Przewóz 40D (kl. 3)

ul. Przewóz 32A (kl. 1-3)

ul. Przewóz 32A (kl. 4-5)

ul. Przewóz 32A (kl. 6)

ul. Przewóz 32B (kl. 1)

ul. Przewóz 32B (kl. 2)

 

21 stycznia 2020 – wtorek

ul. Przewóz 32B (kl. 3)

ul. Przewóz 32B (kl. 4)

ul. Przewóz 32B (kl. 5, 6)

ul. Przewóz 32D (kl. 1)

ul. Przewóz 32D (kl. 2)

ul. Przewóz 32E (kl. 1)

 

22 stycznia 2020 – środa

ul. Przewóz 32E (kl. 2)

ul. Przewóz 32F (kl. 1)

ul. Przewóz 32F (kl. 2)

ul. Przewóz 32G (kl. 1)

ul. Przewóz 32G (kl. 2)

ul. Przewóz 32H (kl. 1)

 

23 stycznia 2020 – czwartek

ul. Przewóz 32H (kl. 2)

ul. Przewóz 32J (kl. 1)

ul. Przewóz 32J (kl. 2)

ul. Przewóz 32K (kl. 1)

ul. Przewóz 32K (kl. 2)

ul. Przewóz 32L (kl. 1)

 

24 stycznia 2020 – piątek

ul. Przewóz 32L (kl. 2)

ul. Przewóz 32M (kl. 1)

ul. Przewóz 32M (kl. 2)

ul. Bagrowa 24, 26

ul. Bagrowa 28, 30

ul. Bagrowa 32, 34

 

25 stycznia 2020 – sobota

ul. Bagrowa 28A (kl. 1)

ul. Bagrowa 28A (kl. 2)

ul. Bagrowa 36, 38

ul. Bagrowa 40, 42

ul. Bagrowa 44, 46

ul. Bagrowa 48, 50

 

26 stycznia 2020 – niedziela

ul. Bagrowa 52, 54

ul. Bagrowa 56, 58

ul. Bagrowa 60, 62

ul. Bagrowa 64, 66

ul. Bagrowa 68, 70

 

27 stycznia 2020 – poniedziałek (od godz. 16.00)
ul. Bagrowa 72, 74
ul. Bagrowa 76, 78
ul. Bagrowa 80
ul. Bagrowa 82

 

28, 29, 30  stycznia 2020 – wtorek, środa, czwartek – uzupełniająca