W środę, 27 grudnia, rozpoczniemy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Kapłan raz w roku składa wizytę w każdej katolickiej rodzinie. Jej celem jest błogosławienie naszych mieszkań, wspólna modlitwa i bliższe rozeznanie stanu duszpasterskiego parafii. Przyjęcie kapłana we własnym domu ma wartość religijnego świadectwa. Zadbajmy zatem, aby wspólne spotkania kolędowe zachowały rodzinny i ewangeliczny wymiar. Domownicy powinni oczekiwać duszpasterza, który przybywa w imieniu Chrystusa. Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, na nim: świece, krzyż, pismo św., wodę święconą i kropidło, zeszyty do religii dzieci i młodzieży oraz indeksy młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Dokładny plan wizyty przedstawia się następująco:

 

27 grudnia 2017 - środa

ul. Goszczyńskiego (od początku do 28)    

ul. Goszczyńskiego (od końca do 29)    

ul. Łanowa (od początku do nr. 27)

ul. Łanowa (od końca)         

ul. Łanowa (od nr. 28 i ul. Lipska 22)

 

28 grudnia 2017 - czwartek

ul. Iłowa, Żeńców (od końca)    

ul. Żeńców (od początku)            

ul. Żołnierska, Źródlana (od początku)

ul. Źródlana (od końca)    

ul. Kozia, Gliniana (domki jednorodzinne)

        

29 grudnia 2017 – piątek

ul. Batki, Kacza (od końca)            

ul. Kacza (od początku)

ul. Węglarska, Siemienowicza (domki jednorodzinne), Grochowa (od początku)    

ul. Grochowa (od końca)

ul. Motyla

 

30 grudnia 2017 - sobota

ul. Siemienowicza 7 i 9

ul. Łanowa 43C

ul. Gliniana 7

ul. Gliniana 9

ul. Gliniana 11

 

2 stycznia 2018 - wtorek

ul. Gliniana 13 i 16

ul. Gliniana 15 (od nr. 1-40)

ul. Gliniana 15 (od nr. 41-86)

ul. Gliniana 17

ul. Kozia 7

 

3 stycznia 2018 - środa

ul. Kozia 9

ul. Kozia 11

ul. Bagrowa 36, 38

ul. Bagrowa 40, 42

ul. Bagrowa 44, 46

 

4 stycznia 2018 - czwartek

ul. Bagrowa 48, 50

ul. Bagrowa 52, 54

ul. Bagrowa 56, 58

ul. Bagrowa 60, 62

ul. Bagrowa 64, 66

 

5 stycznia 2018 - piątek

ul. Bagrowa 68, 70

ul. Bagrowa 72, 74

ul. Bagrowa 76, 78

ul. Lipska 53 (kl. 1-3)

ul. Lipska 53 (kl. 4, 5)

 

7 stycznia 2018 - niedziela

ul. Lipska 49

ul. Lipska 51 (kl. 1, 2)

ul. Lipska 51 (kl. 3, 4)

ul. Lipska 51 (kl. 6, 7)

ul. Lipska 51 (kl. 5, 8, 9)

 

8 stycznia 2018 - poniedziałek

ul. Lipska 55 (kl. 1, 2)

ul. Lipska 55 (kl. 3, 4)

ul. Lipska 57 (kl. 1-3)

ul. Lipska 57 (kl. 4-6)

ul. Lipska 57 (kl. 7), Lipska 59 (kl. 1, 2)

 

9 stycznia 2018 - wtorek

ul. Lipska 59 (kl. 3-7)

ul. Lipska 61 (kl. 1-4)

ul. Lipska 61 (kl. 5-8)

ul. Lipska 63

ul. Lipska 65

 

10 stycznia 2018 - środa

ul. Myśliwska 70 (kl. 1-3)

ul. Myśliwska 70 (kl. 4-6)

ul. Myśliwska 72 (kl. 1-3)

ul. Myśliwska 72 (kl. 4-7)

ul. Myśliwska 76

 

11 stycznia 2018 - czwartek

ul. Myśliwska 74 (kl. 1-3)

ul. Myśliwska 74 (kl. 4-7)

ul. Myśliwska 57

ul. Myśliwska 59 (kl. A)

ul. Myśliwska 59 (kl. B, C)    

 

12 stycznia 2018 - piątek

ul. Myśliwska 78

ul. Myśliwska 61 (kl. A, B)    

ul. Myśliwska 61 (kl. C, E)    

ul. Myśliwska 61 (kl. D)

ul. Myśliwska 63 (kl. A, B)    

 

13 stycznia 2018 - sobota

ul. Myśliwska 63 (kl. C, E)    

ul. Myśliwska 63 (kl. D)

ul. Przewóz (domki jednorodzinne od nr. 34 A, Przewóz 36 (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 36A (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 36A (kl. 3), Przewóz 36B (kl. 4)    

 

14 stycznia 2018 - niedziela

ul. Golikówka (od Fortu)

ul. Golikówka (od końca)

ul. Surzyckiego, Golikówka (od początku)

ul. Golikówka (od nr. 43 do początku)

ul. Przewóz 36B (kl. 5)

 

15 stycznia 2018 – poniedziałek

ul. Przewóz 36B (kl. 6)

ul. Przewóz 36B (kl. 7, 8)

ul. Przewóz 38 (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 38 (kl. 3, 4)

ul. Przewóz 38 (kl. 5, 6)

 

16 stycznia 2018 – wtorek

ul. Przewóz 40A (kl. 1-3)

ul. Przewóz 40 (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 40 (kl. 3, 4)

ul. Przewóz 40B (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 40B (kl. 3, 4)

ul. Przewóz 40C (kl. 1, 2)

 

17 stycznia 2018 – środa

ul. Przewóz 40D (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 40D (kl. 3)

ul. Przewóz 32A (kl. 1, 2, 3)

ul. Przewóz 32A (kl. 4, 5)        

ul. Przewóz 32A (kl. 6)

ul. Przewóz 32B (kl. 1)

 

18 stycznia 2018 – czwartek

ul. Przewóz 32B (kl. 2)

ul. Przewóz 32B (kl. 3)

ul. Przewóz 32B (kl. 4)

ul. Przewóz 32B (kl. 5, 6)

ul. Mały Płaszów 1

ul. Mały Płaszów 4

 

19 stycznia 2018 – piątek

ul. Mały Płaszów 3 (kl. 1-3)

ul. Mały Płaszów 3 (kl. 4-6)

ul. Mały Płaszów 7, 10, 12, 16

ul. Mały Płaszów 6                    

ul. Mały Płaszów 8

ul. Mały Płaszów 14

 

20 stycznia 2018 – sobota

ul. Mały Płaszów 9 (1-24)

ul. Mały Płaszów 9 (25-48)

22, 23 stycznia 2018 – poniedziałek, wtorek

uzupełniająca

24 stycznia 2018 – środa
ul. Bagrowa 80, 82