ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE

KOLĘDA 2018/2019

 

Z nieprzewidzianych okoliczności plan kolędy może ulec zmianie.

Proszę na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej.

 

W czwartek, 27 grudnia, rozpoczniemy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Kapłan raz w roku składa wizytę w każdej katolickiej rodzinie. Jej celem jest błogosławienie naszych mieszkań, wspólna modlitwa i bliższe rozeznanie stanu duszpasterskiego parafii. Przyjęcie kapłana we własnym domu ma wartość religijnego świadectwa. Zadbajmy zatem, aby wspólne spotkania kolędowe zachowały rodzinny i ewangeliczny wymiar. Domownicy powinni oczekiwać duszpasterza, który przybywa w imieniu Chrystusa. Przygotujmy stół nakryty białym obrusem, na nim: świece, krzyż, pismo św., wodę święconą i kropidło, zeszyty do religii dzieci i młodzieży oraz indeksy młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Dokładny plan wizyty na ten tydzień jest wywieszony w gablotach, podany na stronie internetowej parafii i przedstawia się następująco:

 

27 grudnia 2018 - czwartek

ul. Batki, Kacza (od końca)            

ul. Kacza (od początku)            

ul. Węglarska, Siemienowicza (domki jednorodzinne), Grochowa (od początku do 17)            

ul. Grochowa (od końca)            

ul. Motyla    

 

28 grudnia 2018 - piątek

ul. Iłowa, Żeńców (od końca)        

ul. Żeńców (od początku)            

ul. Żołnierska, Źródlana (od początku)    

ul. Źródlana (od końca)            

ul. Kozia, Gliniana (domki jednorodzinne)    

        

29 grudnia 2018 – sobota

ul. Goszczyńskiego (od początku do 28)    

ul. Goszczyńskiego (od końca do 29)

ul. Goszczyńskiego 5

ul. Goszczyńskiego 5A

ul. Goszczyńskiego     5B

 

30 grudnia 2018 - niedziela

ul. Łanowa (od początku do nr. 27)    

ul. Łanowa (od końca)             

ul. Łanowa (od nr. 28 do końca)

ul. Łanowa 43C                

 

2 stycznia 2019 - środa

ul. Siemienowicza 7 i 9

ul. Gliniana 7                

ul. Gliniana 9                

ul. Gliniana 11                

ul. Gliniana 13 i 16                

 

3 stycznia 2019 - czwartek

ul. Gliniana 15 (od nr. 1-40)        

ul. Gliniana 15 (od nr. 41-86)        

ul. Gliniana 17                

ul. Kozia 7                    

ul. Kozia 9                    

 

4 stycznia 2019 - piątek

ul. Kozia 11                    

ul. Lipska 4 (kl. A, B)

ul. Lipska 4 (kl. C, D)

ul. Lipska 6 (kl. E, F)

ul. Lipska 6 (kl. G), ul. Lipska 22            

 

5 stycznia 2019 - sobota

ul. Przewóz (domki jednorodzinne od nr. 34), Przewóz 36 (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 36A (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 36A (kl. 3), Przewóz 36B (kl. 4)

ul. Przewóz 36B (kl. 5)

ul. Przewóz 36B (kl. 6)    

            

7 stycznia 2019 - poniedziałek

ul. Przewóz 36B (kl. 7, 8)

ul. Przewóz 38 (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 38 (kl. 3, 4)

ul. Przewóz 38 (kl. 5, 6)

ul. Przewóz 40A (kl. 1-3)

 

8 stycznia 2019 - wtorek

ul. Przewóz 40 (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 40 (kl. 3, 4)

ul. Przewóz 40B (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 40B (kl. 3, 4)

ul. Przewóz 40C (kl. 1, 2)

 

9 stycznia 2019 - środa

ul. Przewóz 40D (kl. 1, 2)

ul. Przewóz 40D (kl. 3)

ul. Przewóz 32A (kl. 1-3)

ul. Przewóz 32A (kl. 4-5)

ul. Przewóz 32A (kl. 6)

 

10 stycznia 2019 - czwartek

ul. Przewóz 32B (kl. 1)

ul. Przewóz 32B (kl. 2)

ul. Przewóz 32B (kl. 3)

ul. Przewóz 32B (kl. 4)

ul. Przewóz 32B (kl. 5, 6)

 

11 stycznia 2019 - piątek

ul. Przewóz 32G (kl. 1)

ul. Przewóz 32G (kl. 2)

ul. Przewóz 32H (kl. 1)

ul. Przewóz 32H (kl. 2)

ul. Przewóz 32J (kl. 1)

 

12 stycznia 2019 - sobota

ul. Przewóz 32J (kl. 2)

ul. Przewóz 32K (kl. 1)

ul. Przewóz 32K (kl. 2)

ul. Myśliwska 59 (kl. A)

ul. Myśliwska 59 (kl. B, C)

 

13 stycznia 2019 - niedziela

ul. Myśliwska 61 (kl. A, B)            

ul. Myśliwska 61 (kl. C, E)            

ul. Myśliwska 61 (kl. D)    

 

14 stycznia 2019 - poniedziałek

ul. Myśliwska 57

ul. Myśliwska 63 (kl. A, B)            

ul. Myśliwska 63 (kl. C, E)            

ul. Myśliwska 63 (kl. D)            

ul. Myśliwska 78                

 

15 stycznia 2019 – wtorek

ul. Myśliwska 70 (kl. 1-3)            

ul. Myśliwska 70 (kl. 4-6)            

ul. Myśliwska 72 (kl. 1-3)            

ul. Myśliwska 72 (kl. 4-7)            

ul. Myśliwska 76

 

16 stycznia 2019 – środa

ul. Myśliwska 74 (kl. 1-3)            

ul. Myśliwska 74 (kl. 4-7)    

ul. Lipska 61 (kl. 1-4)            

ul. Lipska 61 (kl. 5-8)            

ul. Lipska 63

 

17 stycznia 2019 – czwartek

ul. Lipska 57 (kl. 1-3)            

ul. Lipska 57 (kl. 4-6)            

ul. Lipska 57 (kl. 7), Lipska 59 (kl. 1-3)    

ul. Lipska 59 (kl. 4-7)

ul. Lipska 65    

 

18 stycznia 2019 – piątek

ul. Lipska 49    

ul. Lipska 53 (kl. 1-3)            

ul. Lipska 53 (kl. 4, 5)

ul. Lipska 55 (kl. 1, 2)            

ul. Lipska 55 (kl. 3, 4)    

                

19 stycznia 2019 – sobota

ul. Golikówka (od Fortu)            

ul. Golikówka (od końca)            

ul. Surzyckiego, Golikówka (od początku)    

ul. Golikówka (od nr. 43 do początku)

ul. Mały Płaszów 1                

 

20 stycznia 2019 – niedziela

ul. Lipska 51 (kl. 1, 2)            

ul. Lipska 51 (kl. 3, 4)            

ul. Lipska 51 (kl. 6, 7)            

ul. Lipska 51 (kl. 5, 8, 9)            

 

21 stycznia 2019 – poniedziałek

ul. Mały Płaszów 3 (kl. 1-3)        

ul. Mały Płaszów 3 (kl. 4-6)        

ul. Mały Płaszów 4                

ul. Mały Płaszów 6                                

ul. Mały Płaszów 8

 

22 stycznia 2019 – wtorek

ul. Mały Płaszów 7, 10, 12, 16         

ul. Mały Płaszów 9 (kl. 1, 2)            

ul. Mały Płaszów 9 (kl. 3, 4)            

ul. Mały Płaszów 14

ul. Bagrowa 24, 26

 

23 stycznia 2019 – środa

ul. Bagrowa 28, 30

ul. Bagrowa 28A (kl. 1)

ul. Bagrowa 28A (kl. 2)

ul. Bagrowa 32, 34

ul. Bagrowa 36, 38

 

24 stycznia 2019 – czwartek

ul. Bagrowa 40, 42

ul. Bagrowa 44, 46

ul. Bagrowa 48, 50

ul. Bagrowa 52, 54

ul. Bagrowa 56, 58

 

25 stycznia 2019 – piątek

ul. Bagrowa 60, 62

ul. Bagrowa 64, 66

ul. Bagrowa 68, 70

ul. Bagrowa 72, 74

ul. Bagrowa 76, 78

 

26 stycznia 2019 – sobota

ul. Bagrowa 80 (1-21)

ul. Bagrowa 80 (22-42)

ul. Bagrowa 82 (1-20)

ul. Bagrowa 82 (21-41)

 

28, 29, 30 stycznia 2019 – poniedziałek, wtorek, środa

uzupełniająca

 

Kolęda w dni powszednie i niedziele rozpoczyna się od godz. 16.00, w soboty od godz. 10.00.