„Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy (…).”

Słowa Matki Boskiej skierowane do dzieci w Fatimie
w czasie ostatniego objawienia 13 października 1917 r.

 

Róże Różańcowe to wspólnota osób, które zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki różańca w zalecanej intencji. Dzięki temu, że jedna róża skupia 20 osób i każda z nich rozważa przydzieloną jej na miesiąc jedną tajemnicę – codziennie w ramach jednej róży odmawiany jest cały Różaniec Święty. Raz w miesiącu dokonuje się zmiany tajemnic różańcowych i podaje się nowe intencje, w których modlą się wszyscy członkowie wspólnoty.

Członkostwo w Żywym Różańcu to nie tylko obowiązek codziennej posługi modlitewnej na rzecz świata i dzieł misyjnych Kościoła. To także źródło łask, bowiem wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec, a także mogą oni dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku w wyznaczonych dniach (np. w dniu przyjęcia do Żywego Różańca).

W momencie erygowania naszej parafii istniały już 3 pełne Róże Żywego Różańca, które funkcjonowały już przy kaplicy, a potem kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej. W czasie lutowej zmiany tajemnic w 2012 r. każda róża oddała się pod opiekę świętego patrona, który ma wstawiać się za ich modlitwami w niebie.

Dzisiaj nasza wspólnota Żywego Różańca to ponad 60 osób, skupionych wokół wspomnianych 3 róż i nowej, zawiązywanej od grudnia kolejnej róży. Ich członkowie, wzorem poprzednich lat, przewodzą modlitwie różańcowej w trakcie nabożeństw fatimskich, a także uczestniczą w wielu innych inicjatywach naszej parafii. Opiekunem wspólnoty Żywego Różańca jest ks. proboszcz Florian Gruca SCJ.

 

Wszystkich zainteresowanych,
którzy chcieliby zostać członkiem nowej tworzącej się Róży Różańcowej,
zapraszamy na comiesięczną zmianę tajemnic,
w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o 9.30.