Drodzy Parafianie i Internauci! 


 

Życzymy, aby ten święty czas Narodzenia Pańskiego, stał się okazją doświadczenia bliskości i umocnienia więzi z Synem Bożym.

Niech radość, pokój i miłość zapanują w naszych sercach.

Niech udzielają się tym, z którymi się spotkamy.

Niech w naszych sercach zamieszka Nowonarodzony Bóg, zawsze solidarny z człowiekiem.

Niech On uczy nas miłosierdzia i zawsze nam o nim przypomina.

 

Życzymy, abyśmy wzrastali w bliskości Ewangelii i stali się Prorokami dla dzisiejszego świata, a Jego błogosławieństwo niech towarzyszy nam, naszym rodzinom i tym, których spotkamy na naszych drogach w Nowym Roku 2020. 


 

Życzą Wasi Duszpasterze