Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Zmartwychwstał!

 

Drodzy Parafianie i Internauci!

          Z okazji Świąt Wielkiej Nocy chcemy Wam złożyć najlepsze życzenia: aby wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przeniknęła Wasze życie i była obecna w każdym jego wymiarze - zwłaszcza w wymiarze rodzinnym, zawodowym, społecznym i narodowym.

         Niech budzi ona Waszą wiarę i nadzieję wbrew wszelkim przeciwnościom, na lepszą przyszłość budowaną na prawdzie, sprawiedliwości i wzajemnej miłości.

    Zdrowych, radosnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego spędzonych w gronie rodzinnym.

Wasi Duszpasterze